„A megszokott nem azonos a természetessel.” (Mahatma Gandhi)

Módszertanunk alapjai:

Hitelességünk és természetességünk abban rejlik, hogy saját magunk által kifejlesztett módszertannal dolgozunk, amelynek alapja közel három évtizednyi saját élmény és tapasztalat valós kompetenciájává fejlődése.  Hiszünk benne, hogy trénerként azzal a módszertannal támogathatjuk leginkább a fejlődést, amely bennünket is jelentősen változásra késztetett és pozitív iránymutatóként befolyásolta működésünket.

Sok éves fejlesztői hivatásunk és tréneri tapasztalatunk során megfogalmaztuk, hogy az általunk addig használt módszertanok folyamatos hiányérzetet generáltak számunkra. Ennek oka, hogy a segítségül hívott metodikák emberi reakciókra, visszajelzésekre épülnek. Meggyőződésünk, hogy amíg egy csapat egymástól kapja a visszajelzést-tehát a folyamatok ember-ember relációban zajlanak-, addig ezek az üzenetek torzulnak. Ennek oka, hogy szocializált világunkban már az ember nem tud elvonatkoztatni szerepeitől, ezek pedig folyamatos játszmákba kényszerítik. A játszmák hatásaként a visszajelzések, illetve az egyénhez vagy csapathoz megfogalmazott üzenetek manipulált formában érkeznek. Saját módszertanunk fejlesztésének fő célja volt, hogy egyén és csapat szintjén is valós és reális visszajelzések alapján reflektálhassanak a résztvevők saját működésükre. Így fejlesztési folyamatuk igaz üzeneteken alapszik, ezáltal valóban fejlődésnek indítja a készségeket és képességeket. Célunkat úgy érhettük el, hogy kitekintettünk az emberi világból és olyan létformákat kerestünk, akiket nem a múlt és a jövő határoz meg, hanem képesek a jelenben, így játszmamentesen működni, mindemellett szoros kapcsolatban állnak az emberi világgal.

Módszertanunk alapjait a természet adta csodákra, az állatokra építjük, ugyanis ösztöneik évezredek óta biztos háttérként szolgálnak a hatékony működéshez, úgy az emberrel, mint nélküle. Szervezetfejlesztési és képzési folyamatainkban testközelből tapasztalhatják résztvevőink az állatokat, tréningjeinken ugyanis kutyáink és lovaink segítségével vizsgálhatják a résztvevők önmagukat, csapatukat, szervezetüket.

Ember és állat kapcsolata, szervezet és falka, hasonlóságok és különbségek, ösztön és tudat, mely megalapozza módszertanunkat, természetesen továbbgondolva és kiegészítve mindezt napjainkra vonatkoztatva. Saját módszertanunk kibővítve más, általunk preferált metodikákkal, elméletekkel adja meg az egyéni vagy éppen a csoportos fejlődéshez vezető irányt.

Tapasztalataink mutatják, hogy az állatok tisztasága és őszintesége leveteti az emberi gátlásokat, s képessé teszi a résztvevőket arra, hogy másként nyissanak a világra, hagyatkozzanak ösztöneikre, tapasztaljanak, fejlődjenek, szabályaikra és működő rendszereikre, szemléletes példáikra építve példaértékűvé váljanak.

Módszertanunk a gyakorlatban:

Hogyan képes az állat, jelen esetben a kutya és a ló megmutatni, hogy hogyan működünk mi, emberek?

Bármire is keressük a megoldást életünkben, ismernünk kell a valódi problémát, ehhez pedig igaz visszajelzésekre van szükségünk!

Állatasszisztált programjainkban a tréningrésztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy reális képet lássanak magukról és csapatuk működéséről. Állataink ösztön énjükkel reflektálnak az emberi viselkedésre, így reakcióikat olvasván érdemben bővíthetjük önismeretünket. Tréningjeink és fejlesztői folyamataink legfőbb küldetése, hogy olyan légkört teremtsünk a négylábúak segítségével, amelyben mi, emberek is képesek leszünk a „jelenre” koncentrálni, ugyanis valódi megélések, élmények és felismerések itt születnek. Küldetésünknek tekintjük, hogy minden esetben igazodjunk az adott cég kultúrájához, illetve a munkatársak igényeihez és szükségleteihez.

A Klicker Consulting által kidolgozott tréningprogramokon a kutyákkal és lovakkal való bánásmódot, illetve az állat-ember kommunikáció különböző formáit használjuk ki specifikus (vezetői) készségek fejlesztésére. E rendhagyó és innovatív tréningeken az állatokkal való együttlét és együttdolgozás katalizátorként működik azon ismeretek és felismerések megszerzésében, amelyekkel a résztvevők eredményesebb és elégedettebb munkatárssá, vezetővé válhatnak.

Fontos, hogy az állatasszisztált modulokban való részvételhez nem szükséges semmiféle előzetes tapasztalat résztvevői oldalról, hiszen ez esetben az állat nem a „hagyományos“ szerepében jelenik meg, hanem mint élménymediátor és kommunikációs partner. A kutyák és a lovak ragaszkodnak hozzá, hogy lépésről lépésre tudják, ki a vezetőjük, mindig őszinte tükröt tartanak és egyértelmű visszajelzést adnak. Nem titulusok, beosztás vagy az IQ alapján döntenek, hanem a célok és szándék, az attitűd letisztultsága és a következetesség inspirálja őket. Türelmük és személyiségük lehetőséget teremt vezetői eszköztár finomítására, a vezetői önismeret fejlesztésére és új vezetői készségek elsajátítására. Emellett egyszerűen és őszintén kapnak képet csapataink erősségeik és fejlesztendő területeikről akár az egyén, akár a csapat szintjén.

Tréningjeink gyakorlati elemeinél nagyon fontos, hogy mindenesetben inkompetenciát feltételezünk résztvevői oldalról, hiszen meggyőződésünk, hogy a csapatok tagjai akkor indulnak el a fejlődés útján, ha mindenkit a tanulási zónájában tartunk. Éppen ezért kifejezetten ügyelünk arra, hogy a csoportok minden tagjának kellő ideje legyen ráhangolódni az állatok jelenlétére, illetve saját döntésük, hogy milyen mélységekben kontaktálnak a kutyákkal vagy a lovakkal. A tematikák összeállításánál mindig erős figyelmet fordítunk arra, hogy minden résztvevő érdemi részese lehessen a feladatoknak, függetlenül attól, hogy az állatokkal miként kapcsolódik. A résztvevők a tréningek alatt többféleképpen csatlakoznak az állatokhoz. Feladatonként változik, hogy éppen megfigyelői státuszban, vagy közvetett, akár közvetlen megélőként vannak jelen, de lényeges, hogy lehetőséget kínálunk sok-sok saját élmény megszerzésére, amelyet követően segítségünkkel közösen tanulási élménnyé fordítunk, hogy beépíthetővé és átültethetővé váljon a fejlesztendő területre.