Módszertanunk

Hitelességünk és természetességünk abban rejlik, hogy saját magunk által kifejlesztett módszertannal dolgozunk, amelynek alapja közel három évtizednyi saját élmény és tapasztalat valós kompetenciájává fejlődése.

Hiszünk
benne, hogy trénerként azzal a módszertannal támogathatjuk leginkább a fejlődést, amely bennünket is jelentősen változásra késztetett és pozitív iránymutatóként befolyásolta működésünket.

Sok
éves fejlesztői hivatásunk és tréneri tapasztalatunk során megfogalmaztuk, hogy az általunk addig használt
módszertanok folyamatos hiányérzetet generáltak számunkra. Ennek oka, hogy a segítségül hívott metodikák
emberi
reakciókra, visszajelzésekre épülnek.

Meggyőződésünk,
hogy amíg egy csapat egymástól kapja a visszajelzésttehát a folyamatok emberember relációban zajlanak, addig ezek az üzenetek torzulnak. Ennek oka, hogy szocializált világunkban már az ember nem tud elvonatkoztatni szerepeitől, ezek pedig folyamatos játszmákba kényszerítik.

A
játszmák hatásaként a visszajelzések, illetve az egyénhez vagy csapathoz megfogalmazott üzenetek manipulált formában érkeznek. Saját módszertanunk fejlesztésének célja volt, hogy egyén és csapat szintjén is valós és reális visszajelzések alapján reflektálhassanak a résztvevők saját működésükre. Így fejlesztési folyamatuk igaz üzeneteken alapszik, ezáltal valóban fejlődésnek indítja a készségeket és képességeket. Célunkat úgy érhettük el, hogy kitekintettünk az emberi világból és olyan létformákat kerestünk, akiket nem a múlt és a jövő határoz meg, hanem képesek a jelenben, így játszmamentesen működni, mindemellett szoros kapcsolatban állnak az emberi világgal.

Büszkén
mondhatjuk, hogy módszertanunk több, mint egy évtizedes múltat tudhat maga mögött, s több száz embernek adott élményt, tanulást, tapasztalatot számos témában.